Je čas vyhubit bílé plebejce a- a a+

Ti inteligentnější a odvážnější se vydali na pochod z horké Afriky a našli si nádherné místo k životu které známe pod jménem Evropa. Neměli to lehké, ale zvládli to a díky své inteligenci brzo převýšili své předky v Africe.

Tak jsem se dozvěděli, že běloši jsou defektní, dokonce geneticky defektní a bílí by měli zmizet povrchu zemského. Bílí lidé jsou podle této šílené osoby, mluvčí Toronta Yusra Khogali-BLM podlidé a modlí se k Alláhovi, aby vyhubil bílý plebs. Dále se dozvídáme, že bílí potřebují svoji nadřazenost aby přežili a mohli se reprodukovat. Černí dle jejich mínění jsou ve svých genech dominantní a velmi rychle a dobře zvládnou vymazat bílou rasu, ale podotýkají, že k tomu potřebují mít moc. Měli by nám říct jakou pomoc, aby jim někteří pravdoláskaři mohli vyjít vstříc.

Skupina Na černých životech záleží používá k prosazení moderní multikulturní varianty marxistické ideologie. Styl, kdo není stejný musí zemřít. Kdo není s námi je proti nám. Všechno všem, ale jen naší skupině. Mluvčí Panafrické koalice reparací po volebním vítězství Borise Johnsona odsoudil britskou volící veřejnost jako otrávenou jedem mentality bílé nadřazenosti. Podle nich je Británie rasistickou společností a Boris Johnson je zjevným následníkem Churchillových tradic prosazování bílé nadřazenosti. Když se mluvčího Mawuli Klu ptali, proč se rozhodl žít mezi rasistickými Brity, tak pro jistotu neodpověděl. Rapper Stomzy ví s určitostí, že Spojené království je na 100 procent rasistické. Přitom v Británii jich jsou mraky.

Bláznivý pravdoláskař Michael Moore, bílý jako běloba oznámil, že běloši nejsou dobří lidé a černí by se měli bělochů bát a raději přejít na druhou stranu ulice když se k nim blíží běloši, protože určitě volili Trumpa. No není to miláček? Jasně, vždyť je tokové zlatíčko které vyzvalo naštvané americké bílé chlapy aby se vzdali, protože jsou tak jako tak odsouzeni k demografickému zániku.

Pro všechny lidi černé pleti mám obyčejnou zprávu

  • Afrika patřila bílý lidem
  • Asie patřila žlutým lidem
  • Amerika jižní i severní patřila rudým lidem
  • Evropa patřila bílým lidem
  • Austrálie patřila domorodcům

Kdybyste se vy, co se oháníte Bohem drželi jeho zákonů, nesnažili byste se krást a zabíjet. Pobavili mne jak moc vám vadí naše bílá barva. Ano, život vznikl v Africe a všichni byli černí.

  • jen hlupák nezkoumá další možnosti k životu
  • jen hlupák si neulehčuje život
  • jen hlupák se nechá zotročit
  • jen hlupák ze svého nezdaru obviňuje ostatní
  • jen hlupák si nechá sebrat vlastní zem

Ti inteligentnější a odvážnější se vydali na pochod z horké Afriky a našli si nádherné místo k životu které známe pod jménem Evropa. Neměli to lehké, ale zvládli to a díky své inteligenci brzo převýšili své předky v Africe. Už nemuseli chránit svoje tělo před sluncem černou barvou a příroda jim dala krásnou bílou barvu. Něžnou a lahodnou oku.

Vyčítáte bílým že vás zotročili, vykradli a nepovažovali vás za sobě rovné. Když jste tak chytří a dominantní tak mi vysvětlete prostou věc. Proč jste si to nechali líbit a proč jste naopak nezotročili bílé. Teď vytahujete na světlo to, co jste si nechali udělat. To je hanba všech. Bílých za jejich krutost a černých za jejich neschopnost. Co je dnešním bílým potom? Tahle doba je minulost a měla by zůstat minulostí. Nikomu neprospěje když budeme mezi sebou bojovat. Bílí to budou nějaký čas snášet, budou se jak hlupáci klanět a líbat vám nohy, ale pak pohár přeteče. Pak nepoteče jen krev bílých, ale hlavně černých. Pořád jsou ještě zbrojovky a zbraně v rukou bělochů a bude stačit jen kapka. Někomu mocnému sáhnete na dítě a nezbude po vás ani mastný flek.

Nenechte se organizacemi nahnat do boje, který nebude vítěze, ale jen a jen poražené. Bude to jako kdysi dávno Jih proti Severu, ale ve velkém. Černí proti bílým. Tohle opravdu je cesta k spravedlnosti? Já si to nemyslím a nemyslí si to nikdo kdo má v hlavě rozum. Bohužel člověk jako takový je hlupák, co všechno řeší násilím, lží a krutostí. Plakat budeme nakonec všichni stejně bez ohledu na barvu, sílu a vzdělání. Smát se budou jen ti co tohle spustili ve jménu zdrojů k jejich životu v blahobytu.

Prosíme dodržujte slušné vychování a obecný kodex diskutujících.
Názory se daji projevovat i slušně, přesto s důrazem.