Články autora: Milena Doušková

Dospěla jsem k přesvědčení, že celý život ovládá politika a v každém článku je její odraz. Jde jen o to jakou cestu si člověk vybere. Buď jde s proudem nebo proti proudu. Já jsem si svoji cestu vybrala.