Jak to bylo v Sudetech a jak je to dnes a- a a+

Všechno se mění a politici mění i naše dějiny. Asi v roce 1990 se objevili zajímaví politici-historici. Jediné co chtějí, je změnit naše historické povědomí. Neustále v nás chtějí vzbudit pocit viny.

Sudety a Henlainovci  Československé pohraničí v září 1938. Násilí ze strany sudetských Němců rostlo a českým osadníkům nezbylo nic jiného než opustit svůj domov v pohraničí. Hlavně po přijetí Mnichovské dohody 30. září 1938. Týkalo se to skoro půl milionu Čechů a Slováků.

Konrad Henlein, kterého podporoval Adolf Hitler rozdmýchal nenávist vůči Čechům. Následky byli zlé. Zfanatizovaní Němci vytloukali výlohy, plivali na české děti, chovali se nepřátelsky, docházelo ke střetům jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Začali se židovským obyvatelstvem a pokračovali českými lidmi.

Rozbušku nenávisti zapálil Hitler, když na sjezdu otevřeně vyzval ke střetům a jeho promluva zněla hlavně výhružně. Utrpení sudetských Němců bylo podle jeho slov nevýslovné. Za každý národní projev vůle jsou honěni a štváni a říše pod jeho velením takové utlačování nestrpí. Sudety byla výhodná záminky k začátku konfliktu a následné válce. Stav v pohraničí byl vlastně občanskou válkou a útočící byli Němci. Snažili se vyprovokovat Čechy k obraně, kterou pak před Západem vydávali za útok.

Vše měla vyřešit Mnichovská dohoda. Vyřešili ji tak, že nás nás spojenci prodali a Němci si vzali naše pohraničí. Vyslanci z Mnichova přivezli vzkaz, že se nečeká na názor Československa, armáda byla od 23. září mobilizovaná a čekala jen na rozkaz. Rozkaz přišel, ale vzápětí se Československo vzdalo. 1 200 000 vojáků muselo pohraniční opevnění opustit bez boje. Počet lidí co museli v pohraničí opustit své domovy se nedá vyčíslit.  Historie předpokládá, že kvůli ztrátě území, které si zabralo Německo, Polsko a Maďarsko, ztratilo domov až půl milionu obyvatel.

Všechno se mění a politici mění i naše dějiny. Asi v roce 1990 se objevili zajímaví politici-historici. Jediné co chtějí, je změnit naše historické povědomí. Neustále v nás chtějí vzbudit pocit viny, že prý jsme se dopustili zločinů vůči Němcům při jejich odsunu po ukončení války. Že se Němci dopouštěli vražd při odsunu Čechů z jejich vlastního území se už nemluví.

P.S. Ze Sovětů se dělají spojenci Němců při útoku na naši vlast a z Vlasovců zachránce Prahy. Historie se mění před očima a my jen přihlížíme.

Prosíme dodržujte slušné vychování a obecný kodex diskutujících.
Názory se daji projevovat i slušně, přesto s důrazem.