Nošením roušek nechráníte jen sebe a své blízké.

Plán na zničení Slovanů byl a zase je a- a a+

Přítelem jejich snahy je neznalost historie a proto vy, co si pamatujete, mluvte s mladými, dávejte jim číst dějiny a nečekejte že až bude nejhůř zase nás Rusové zachrání. Otočili jsme se k nim zády, tak co bychom od nich měli asi čekat. Máme to ve svých rukách, tak konejme.

Romská kauza s holokaustem mne přinutila napsat co si o tom myslím. Ono to totiž vzbuzuje pocit, že jen chudáci Romové, tehdy cikáni, byli jediným předmětem nacistické nenávisti, ale to je hodně velký omyl. Zase jde o historii a a vypadá to, že už se zapomnělo na to, co znamená plán:

Tak se začtěte do historie

Byl to nacistický plán genocidy obyvatelstva na území okupovaných Německem ve východní Evropě během 2. světové války a její kolonizací. GPO vycházel z nacistických plánů o osídlení Evropy germánskou rasou a z rasových předsudků, podle nichž byli Slované nižší rasou. Plán se zrodil v hlavě Heinricha Himmlera. Tento přísně tajný dokument, se v originále nedochoval, ale po válce byl rekonstruován z různých navazujících memorand a dokumentů. Plán předpokládal, že dojde k vysídlení na východ až za Ural či částečnému vyhlazení asi 50 milionů obyvatel východní Evropy – Rusů, Poláků, Bělorusů, Ukrajinců, Litevců, Židů i příslušníků pobaltských národů. Existence plánu byla potvrzena SS-Standartenführerem Dr. Hansem Ehlichem, který byl jako vysoký úředník RSHA odpovědný za zpracování návrhů plánu.

První plán měl být uveden do praxe ihned, jakmile Němci obsadí území na východě. Tak byla připravena realizace germanizace polského území. V rozmezí 10 let mělo dojít k úplnému zničení polského národa formou vyhlazení nebo vystěhování za Ural. Stejný osud čekal i další slovanské národy, přičemž v případě vystěhování byla u jednotlivých národů stanovena rozdílná procenta:

  • 80-85 % Poláci
  • 50-75 % Češi
  • 75 % Bělorusové
  • 65 % Ukrajinci
  • 50-60 % Rusové v evropské části Sovětského svazu

Se Slovany počítali do budoucnosti jako s otroky, které bude Německá říše využívat ke svému prospěchu, ale bude jim zakázáno se „rozmnožovat“. Pravděpodobně by proběhli sterilizace a tak by po využití jejich sil došlo k přirozenému vymření Slovanů.

Plán se začal jako první realizovat v Polsku, kde bylo popraveno přes 20 tisíc příslušníků polské elity. Po ní následovala akce „Inteligence“, při níž bylo zabito přes 40 tisíc polských intelektuálů. Postupně docházelo k vysídlování z oblastí určených k další germanizaci a násilnému zabírání zemědělské půdy, přičemž bylo ze svých domovů vyhnáno několik stovek tisíc Poláků. V roce 1941 bylo rozhodnuto, že dojde k úplnému zničení polského národa a v Polsku zůstanou 3 – 4 milióny Poláků, kteří jim budou sloužit jako otroci. Zničující politika vůči Polákům vedla k tomu, že Polsko mělo vedle SSSR největší procentuální ztráty civilistů ve druhé světové válce, jejich počet činil 5,6 mil., z toho 3 mil. Židé. K dalším zemím s největším počtem zabitých civilistů patřila Jugoslávie s půl miliónem mrtvých, převážně Srbů.

Samostatnou kapitolou je počet zabitých Rusů, Ukrajinců a Bělorusů na územích okupovaných Němci, kde byla zahájena politika genocidy, teroru a vyhladovění. Již v průběhu války byly vypáleny tisíce vesnic z různých důvodů, ať už to byla skutečná či domnělá pomoc partyzánům, nebo cílená likvidace určitých oblastí. Odhaduje se, že v Bělorusku zahynula až čtvrtina tehdejší populace. V prvním roce po napadení Sovětského svazu Němci zabili nebo nechali zemřít hlady asi 3 miliony sovětských válečných zajatců.

V Protektorátu Čechy a Morava byly rozpracovány dílčí plány na germanizaci českého prostoru, které jsou známy pod názvem „Konečné řešení české otázky“. Tato koncepce postupného ovládnutí Čech a Moravy Němci zapadala do věcného i časového plánu Generalplánu Ost.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Měli byste si všichni uvědomit, že nebýt SSSR a vyhrané bitvy u Stalingradu by dnes nebyla Česká republika, ani Slovensko, ani Polsko a hlavně nebyly by naše slovanské národy. Kdo to dovolil? Naši slavní spojenci – zrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, kteří nás klidně obětovali a doufali, že tohle se bude dít jen Židům a Slovanům. Klidně by nás nechali vyvraždit a teď nás poučují o demokracii a o tom, jak jsou Rusové nebezpeční. Omyl, jsou jediná naděje, že nás Slovany nevybijete jako podlidi, za které nás Němci považovali a pravděpodobně považují dodnes.

Proto vás, Slovany vyzývám, nevěřte těm, co vás už obětovali a udělají to klidně zas.Německo u¨znova ovládá Evropu a pomocí migrace drtí své chce drtit své soupeře, ale Slované už jsou poučení a nechtějí se vzdát svých práv, svého státu a své svobody. Už zase velí Německo slovanským armádám, staví je proti Rusku, které zachránilo naše národy před genocidou v rámci programu Generalplan Ost.

Opět zažíváme podobný projekt. Vnucování muslimských migrantů do Evropy, do společnosti, do školních tříd. Zase nám Západ určuje náš budoucí osud a zase to znamená zničení Slovanů. Našim dětem je vnucována inkluze s dětmi Arabů, vymývají jim mozky a mírumilovnosti Islámu. Média od večera do ráno tlučou do hlavy klíny o tom, že Islám je tolerantní.

Přítelem jejich snahy je neznalost historie a proto vy, co si pamatujete, mluvte s mladými, dávejte jim číst dějiny a nečekejte že až bude nejhůř zase nás Rusové zachrání. Otočili jsme se k nim zády, tak co bychom od nich měli asi čekat. Máme to ve svých rukách, tak konejme.

Prosíme dodržujte slušné vychování a obecný kodex diskutujících.
Názory se daji projevovat i slušně, přesto s důrazem.